Disclaimer

De video’s die op deze website getoond worden, zijn alle door mijzelf gemaakt, al dan niet in opdracht van Media College, Amsterdam. De video’s heb ik gemaakt tijdens mijn opleiding AutdioVisueel. Op alle beelden ligt het copyright bij mijzelf of bij het Media College Amsterdam.

De rechten op de muziek ligt niet in alle gevallen bij mij. Mochten er partijen zich benadeeld voelen, dan kunnen deze zich bij mij melden en zal ik de video’s aanpassen/ verwijderen.

Deze video’s worden op deze website getoond om bedrijven waar ik stage wil lopen te laten zien wat ik kan. Deze video’s en de website worden verder niet gepromoot.

© 2021, Lotte van Dijk |
Disclaimer |
website: sbddesign.nl